top of page

Investeringar

Oh La Law har ett stort intresse av entreprenörskap och start-ups och när vi hittar intressanta bolag vill vi gärna bli en del av dem och gå in som delägare. Det för att hjälpa till att förverkliga era idéer men även för att få vara med på denna resa. Detta sker primärt genom att vi på Oh La Law erbjuder vår kompetens och vårt arbete i gengäld mot delägarskap i ett så kallat “Sweat Equity” upplägg.


Många start-ups är i stort behov av juridisk konsultation i sin uppstartsfas men har ofta begränsade finansiella medel. Vid dessa fall kan vi alltså erbjuda vår kompetens emot en aktiepost i ert bolag. Aktieposten är normalt mellan 1-10 % av bolaget beroende på omständigheter och betalningen sker alltså med aktier istället för kontanta medel. Upplägget skapar också en långsiktig partner som kommer göra allt för att er idé skall bli framgångsrik då även Oh La Law har något att vinna på det. Hör gärna av dig om du är intresserad och vill veta mer. 

Exempel på Delägarskap

logo.png

GDPRBuddy

GDPR-Buddy är en legal tech start-up som primärt arbetar inom rättigheter och regelefterlevnad knutet till GDPR. Oh La Law har i ett tidigt skede bidragit med sin kompetens och därför erhållit ett delägarskap i bolaget och titeln medgrundare. 

 

GDPRBuddy värderades vid den senast gjorda kapitalrundan till 17 miljoner kr.

Nuvarande ägarandel uppgår till ca 9 %.

tf_logo.png

Testamentsförvaring

Testamentsförvaring är en aktör som erbjuder Sveriges säkraste förvaring av testamenten och andra viktiga dokument.

Ingen kapitalanskaffning gjord.

Nuvarande ägarandel uppgår till 80 %.

pasted image 0.png

MinWill

MinWill är ett legal tech bolag som är i en uppstartsfas. Målsättningen är att erbjuda en digital lösning som både är prisvärd och smidig för att upprätta testamenten m.m.

Ingen kapitalanskaffning gjord.

Nuvarande ägarandel uppgår till 3 %.

bottom of page