top of page

Tjänster

Oh La Law är en fullservicebyrå som erbjuder både privatpersoner och företag juridisk rådgivning inom ett brett spektra av områden.


Vårt mål är att göra detta på ett mer personligt sätt där vi t.ex. ofta kommer ut till våra kunder istället för att de skall komma till oss. Det samtidigt som vi strävar efter att vara mer flexibla och transparenta än våra konkurrenter vid vår rådgivning.


Oh La Law har i dagsläget många klienter, både privatpersoner, företag och start-ups i olika skeden. Nedan kan ni utläsa ett urval av de tjänster som vi ofta arbetar med.

Våra tjänster

Avtal

Behöver ni upprätta ett nytt avtal utifrån era behov eller granska ett färdigt? Oh La Law har djupgående kompetens inom avtal av olika typer och kan jag hjälpa er med allt som krävs för att det ska bli tydligt och att det ska kännas tryggt att signera.

Tvister

Tvister kan uppkomma i många olika situationer mellan både individer och företag. Oh La Law  har stor kunskap av tvister och genom att rådfråga eller helt överlämna dessa tvister till en erfaren jurist blir det enklare att lösa konflikten och för dig att uppnå ett önskat resultat..

Entreprenadrätt

Oh La Law har djupgående kompetens inom entreprenadrätt det då vår specialist på området har  arbetat både praktiskt med entreprenader, med ekonomin och entreprenadrätten. Vi kan också utifrån detta bistå både konsumenter och företag. 

Start Up's

Oh La Law arbetar kontinuerligt med start-ups av olika storlekar och inom olika affärsområden. Vi är vana med att erbjuda konsultation den affärsjuridik som start-ups ofta ställs inför. Oh La Law har även en stor förståelse för Start-ups ofta kan ha begränsade finansiella medel och vi erbjuder därför även ett så kallat “Sweat Equity” upplägg där vi ebjuder vår kompetens och arbetstid i utbyte av delägarskap.

GDPR

Oh La Law har gedigen kunskap inom området GDPR där vi t.ex. kan genomföra en granskning av just er verksamhet i förhållande till GDPR. Vi kan även stötta er i ert compliance-arbete med GDPR genom stöttning och rådgivning eller som externt dataskyddsombud.

Skilsmässor & Bodelningar

Kommer du inte överens med din tidigare partner om hur era tillgångar skall delas upp efter er separation? Oh La Law har en långtgående kunskap av bodelningar och arbetar kontinuerligt som 
ombud i processer där vi arbetar för att säkerställa att du får det du har rätt till. 

Externt In-house Counsel

Oh La Law erbjuder tjänsten externt In-house Counsel som riktar sig till företag som är i behov av ett In-house Counsel men i begränsad omfattning eller kanske inte har budgeten för att anlita ett eget In-house Counsel. I dessa fall erbjuder vi att komma in och täcka upp era behov och ser till att er verksamhet kan flytta på smidigt, det genom att agera som ett externt In-house Counsel.

I praktiken innebär det att vi skräddarsyr tidsomfattningen i förhållande till er specifika verksamhet och även schemalägger en tid där vårt ombud är ute på plats i er organisation. Detta kan handla om allt från några enstaka timmar varannan vecka till hela dagar, allt beroende på ert behov. Denna lösning innebär att vårt ombud kommer ha insyn i er verksamhet och därmed kan ge kvalitativ och effektiv rådgivning. Det i kombination med att alla inom er organisation har en tydlig kontaktpunkt att vända sig till vid alla juridiska frågor, stora som små. 
 

bottom of page